Jak ustalić wzór sumaryczny hydratu? | Zadanie Dnia #25

W dzisiejszym odcinku pokażę jak ustalać wzory sumaryczne hydratów w dwóch różnych zadaniach. To Zadanie Dnia robię na prośbę Magdy, która poprosiła o taki temat w mailu.

Treść zadania:

  1. Siarczan (VI) miedzi (II) tworzy hydrat, którego 36% masy stanowi woda. Oblicz, ile cząsteczek wody wchodzi w skład tego hydratu, podaj jego wzór sumaryczny i nazwę.
  2. Do 200 g 12% roztworu MgCl2 dodano 50 g pewnego hydratu tej soli. Stężenie otrzymanego roztworu wynosiło 19%. Jaki hydrat dodano?

Leave a Reply


Top