Katalizator i produkt przejściowy reakcji | Zadanie Dnia #31

W tym odcinku pokażę jak szybko i bezbłędnie wskazać substraty, produkty, produkty przejściowe i katalizator w wieloetapowym procesie.

Treść zadania:

Poniżej przedstawiono mechanizm addycji wody do propenu składający się z trzech etapów. Wskaż substraty, produkty, produkty przejściowe i katalizator w tym procesie.

Leave a Reply


Top