Metoda bilansu jonowo-elektronowego | Zadanie Dnia #27

W tym odcinku pokazuję metodę bilansu jonowo-elektronowego potrzebną do dobierania współczynników w reakcjach redoks. Dowiecie się również co nieco o reduktorze i utleniaczu.

Treść zadania:

W podanej reakcji dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego, wskaż utleniacz i reduktor.

MnO4 + H+ + (COOH)2 → Mn2+ + CO2 + H2O

Leave a Reply


Top