Reakcji metali z roztworami soli | Zadanie Dnia #29

Tym razem obliczam ile gramów srebra osadziło się na plytce miedzianej zanurzonej w roztworze soli srebra oraz ile jonów Cu2+ znajduje się w roztworze po reakcji.

Treść zadania:

Płytkę miedzianą o masie 21,0 g zanurzono w roztworze AgNO3. Po pewnym czasie płytkę wyjęto, wysuszono i zważono, jej masa wynosiła 21,5 g.

  1. Oblicz, ile gramów srebra znajduje się na płytce.
  2. Oblicz, ile jonów miedzi znajduje się w roztworze.

Przyjmij wartości mas molowych Cu: 63,5 g·mol-1, Ag: 107,9 g·mol-1.

Leave a Reply


Top