Przygotowujesz się do matury z chemii?

Dołącz do naszej społeczności

jest nas już ponad 20 000!

stała dysocjacji

W tym odcinku pokazuję jak ustalić odczyny wodnych roztworów soli i wodorosoli dysponując stałymi dysocjacji słabych kwasów. Treść zadania: Ustal odczyny roztworów wodnych: K2CO3, KHCO3, K2SO3, KHSO3 dysponując następującymi danymi. 
read more
Na dwudziesty odcinek trzy zadania ze stałą dysocjacji w jednym! Rozwiązujemy zadania z wykorzystaniem prawa rozcieńczeń Ostwalda. Treść zadania: Oblicz stałą dysocjacji jednoprotonowego kwasu HA o stężeniu 0,04 mol·dm-3 i 
read more