Wytrącanie osadów | Zadanie Dnia #26

Cześć! Wracamy z Zadaniem Dnia i dziś zajmiemy się tematem wytrącania osadów. Będziemy dobierali odczynniki w taki sposób, by w trzech etapach wytrącić kolejno trzy kationy podane w zadaniu.

Treść zadania:

Sporządzono wodny roztwór trzech soli, w którym znajdują się jony: Fe3+, Mg2+, Pb2+. Wybierz odczynniki spośród podanych poniżej tak, aby w III etapach wytrącić kolejno z roztworu wymienione kationy w postaci nierozpuszczalnych soli.

Na2S(aq), K2SO4(aq), Na2SiO3(aq), KOH(aq), KNO3(aq)

Leave a Reply


Top