Pokazuje 10-16 z 16 wyników

Kurs 9. Węglowodory

(1 ocena)
8
uczniowie
1
69.00 zł 49.00 zł

69.00 zł 49.00 zł

Kurs 10. Alkohole i fenole

(0 ocena)
2
uczniowie
0
69.00 zł 49.00 zł

69.00 zł 49.00 zł

Kurs 11. Aldehydy i ketony

(0 ocena)
1
uczeń
0
69.00 zł 49.00 zł

69.00 zł 49.00 zł

Kurs 12. Kwasy karboksylowe

(0 ocena)
0
uczeń
0
69.00 zł 49.00 zł

69.00 zł 49.00 zł

Kurs 13. Estry i tłuszcze

(0 ocena)
0
uczeń
0
69.00 zł 49.00 zł

69.00 zł 49.00 zł

Kurs 14. Związki organiczne zawierające azot

(0 ocena)
0
uczeń
0
69.00 zł 49.00 zł

69.00 zł 49.00 zł

Kurs 15. Cukry

(0 ocena)
0
uczeń
0
69.00 zł 49.00 zł

69.00 zł 49.00 zł