Obliczanie ilości wody do sporządzenia roztworu z hydratu

Hydraty czyli sole uwodnione pojawiają się między innymi w zadaniach związanych ze stężeniami procentowymi, stężeniami molowymi oraz rozpuszczalnością. Jak rozwiązywać zadania obliczeniowe, w których występuje pojęcie: “hydraty”? W tym wpisie …

Wydajność reakcji: obliczanie ilości produktu

Rozwiązywanie zadań, w treści których pojawia się hasło: wydajność reakcji chemicznej nierzadko stanowi spore wyzwanie dla przyszłych maturzystów. Z drugiej strony obliczenia związane z wydajnością reakcji zaliczają się do podstaw …

Obliczanie masy hydratu i wody do przygotowania roztworu

Hydraty czyli sole uwodnione pojawiają się na przykład w zadaniach związanych ze stężeniami procentowymi, stężeniami molowymi oraz rozpuszczalnością. Jak rozwiązywać zadania obliczeniowe, w których występuje pojęcie: hydraty? W tym wpisie …

Obliczanie wydajności reakcji chemicznej

Rozwiązywanie zadań, w treści których pojawia się hasło: wydajność reakcji chemicznej nierzadko stanowi spore wyzwanie dla przyszłych maturzystów. W tym wpisie pokażę, krok po kroku, jak rozwiązać jeden z trzech …